Site Engineer

จำนวนที่เปิดรับ :

หลายอัตรา

ติดต่อสอบถาม :

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง
2.ควบคุมและดูแลการดำเนินการของโครงการให้เป็นไปตามแผน
3.วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
4.ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2.การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
3.มีประสบการณ์ด้านงาน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ฯ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4.มีความรับผิดชอบ ขยัน และซื่อสัตย์
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน”บุฟเฟ่ต์”
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*