สิทธิที่ท่านจะได้รับ

โครงการราคา 19 ล้านบาทขึ้นไป

รับเงินสด 100,000 บาท

โครงการราคา 16-18.9 ล้านบาทขึ้นไป

รับเงินสด 70,000 บาท

โครงการราคา 13-15.9 ล้านบาทขึ้นไป

รับเงินสด 60,000 บาท

โครงการราคา 10-12.9 ล้านบาทขึ้นไป

รับเงินสด 50,000 บาท

โครงการราคา 7-9.9 ล้านบาทขึ้นไป

รับเงินสด 40,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทาง www.areeya.co.th และมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเท่านั้น 

ผู้แนะนำ

  • สามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน
  • สงวนสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อนดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน
  • ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
  • ผู้แนะนำจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าที่ได้รับจากค่าแนะนำ

ผู้ถูกแนะนำ

  • ไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อน
  • ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
Friends Get Friends

ข้อมูลผู้แนะนำ

กรอกข้อมูลองคุณ


ข้อมูลผู้ถูกแนะนำ

กรอกข้อมูลเพื่อนของคุณ ที่ต้องการแนะนำมาซื้อ บ้าน , ทาวน์โฮม , คอนโด ในเครืออารียา