Less waste more life

สิ่งง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถทำได้คือ การเลือกใช้สิ่งของ เป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ หรือใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดขยะ ช่วยลดโลกร้อนได้อีกทาง ซึ่งในปัจจุบันมีไอเทม ดีไซน์เก๋ๆ มากมาย อาทิ

– ถุงผ้า นำมาใช้แทนถุงพลาสติก

– หลอดแบบพกพา หลอดสเตนเลส หลอดแก้ว หลอดไม้ไผ่ หรือหลอดยาง ใช้แทนหลอดพลาสติก

– ใช้แก้วน้ำสเตนเลส หรือแก้วน้ำพับได้

– กล่องข้าวสาลี ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ สำหรับใส่อาหาร