Innovative Ways to Build ECo Friendly Home

Innovative Ways to Build ECo Friendly Home

The Nest (The Next Eco-Sustainable Technology for Home)รับเทรนด์บ้านยุคใหม่ ประหยัดพลังงานกับ Energy Plus หลังแรกในอาเซียน ที่ออกแบบบ้านให้สอดคล้องและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากสภาพภูมิอากาศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองมากกว่าปริมาณที่ใช้ พร้อมด้วยระบบ Backup Power System ที่ช่วยให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ตามจุดที่สำคัญในขณะที่ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น ระบบการระบายอากาศ ระบบป้องกันความร้อน ระบบสร้างอากาศหมุนเวียน และการนำแสงธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการการใช้น้ำภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่และการนำน้ำฝนและน้ำจาก Condensing Unit ของเครื่องปรับอากาศมาใช้ ทำให้ The Nest เป็นบ้านต้นแบบในการประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

SolarECO System ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มั่นใจด้วย SolarFIX นวัตกรรมการยึดแผงโซลาร์เซลล์แบบใหม่ ที่คิดค้นและพัฒนาให้สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องสอดงัดหรือเจาะกระเบื้องที่หน้างาน จึงป้องกันปัญหาการรั่วซึมจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งระบบสำรองไฟ (Green Power Plug) เพื่อใช้ภายในบ้านเมื่อไฟฟ้าดับหรือไฟตก และระบบขายไฟคืนรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงนานถึง 25 ปี

Active AIRflow™ System กลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนภายในตัวบ้านและโถงหลังคา สร้างคุณภาพอากาศที่ดีและความสบายในการอยู่อาศัย ลดการสะสมเชื้อโรค ความอับชื้นภายในบ้าน รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดอาการภูมิแพ้ นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศดีขึ้นจากอุณหภูมิห้องที่เย็นเร็วขึ้น จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งระบบนี้ยังใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานหลักจึงไม่สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า

WINDSOR Soffit System ระบบฝ้าชายคาวินด์เซอร์ นวัตกรรมใหม่สำหรับการระบายอากาศและลดความร้อนใต้ชายคา ที่ออกแบบให้มีรูระบายอากาศในตัวและไม่มีช่องระหว่างแผ่นฝ้า จึงไม่ต้องติดมุ้งกันแมลง และด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นไวนิลสูตรพิเศษจึงทนต่อแสงแดด รังสี UV ความชื้นจากฝน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยแนวคิดที่ออกแบบมาเป็นระบบจึงทำให้ติดตั้งง่าย และสามารถมั่นใจในคุณภาพจากการรับรองประสิทธิภาพการระบายอากาศจากศูนย์วิจัยทางอาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี