ประกันภัยบ้านมีอะไรบ้าง จำเป็นมากแค่ไหน???

การทำประกันภัยบ้านถือว่าเป็นการซื้อความสบายใจ นอกจากจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด และเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้ว หากเกิดภัยต่างๆ ขึ้นมา เช่น ภัยพิบัติ และภัยทางธรรมชาติ ประกันภัยบ้าน นอกจากจะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังช่วยให้คุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงคนเดียวหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งความสำคัญและรายละเอียดของประกันภัยบ้านรูปแบบต่างๆ มีดังนี้

ประกันภัยบ้าน ใครว่าไม่สำคัญ

โดยปกติแล้วบ้านใหม่มักจะมาพร้อมประกันภัยอยู่แล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือว่าภัยอื่นๆ ซึ่งประกันภัยในส่วนนี้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย เมื่อทำการกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารจะต้องทำประกันภัยบ้านควบคู่ไปพร้อมกัน และหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประกันภัยบ้านกับสิทธิประโยชน์ที่ให้คุณอุ่นใจ

การคุ้มครองของประกันภัยบ้านนั้น จะครอบคลุมทั้งทรัพย์สิน และการคุ้มครองที่พักชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด การถูกชนด้วยยานพาหนะทั้งทางบกและทางอากาศ หรือภัยเนื่องจากน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อความคุ้มครองในส่วนของภัยเกี่ยวกับ น้ำท่วม พายุ และแผ่นดินไหว เพิ่มเติมได้ด้วย

ทำความรู้จักกับรูปแบบประกันภัยให้มากขึ้นกันเถอะ

ประกันภัยบ้านจะมีทั้งแบบภาคบังคับตามกฎหมายที่ต้องซื้อพร้อมกับบ้านแล้ว ยังมีประกันภัยบ้านส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่สามารถคุ้มครองบ้านได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยเป็นประกันภัยบ้านที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี โดยจะเป็นการคุ้มครองตัวบ้าน แต่ไม่คุ้มครองที่ดิน สามารถแบ่งความคุ้มครองภัยได้ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ภัยจากแก๊สหุงต้มรั่ว ภัยจากฟ้าผ่าหลังคา และภัยจากไฟไหม้บ้าน

2. ประกันภัยพิบัติ

ประกันส่วนนี้กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่มีไว้เพื่อป้องกันภัยก็ทำให้อุ่นใจ โดยจะครอบคลุมเรื่อง น้ำท่วม ลูกเห็บตก และแผ่นดินไหว ซึ่งจะมีเงื่อนไขดังนี้

ภัยพิบัติต้องประกาศโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นภัยพิบัติรุนแรง เจ้าของบ้านถึงจะเอาเบี้ยประกันได้

  • แผ่นดินไหว ต้องมากกว่าระดับ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
  • ลมพายุ ต้องมีความเร็วของพายุตั้งแต่ 120 กม./ชั่วโมงขึ้นไป
  • ในกรณีที่บ้านอยู่ใกล้ริมน้ำ ทางน้ำผ่าน ใกล้สถานที่กักเก็บและรองรับน้ำ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ได้ เพราะถือว่าไม่เข้าข่ายลักษณะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

3. ประกันภัยคุ้มครองการโจรกรรม

ประกันภัยประเภทนี้นอกจากจะคุ้มครองตัวบ้านแล้ว ยังคุ้มครองทรัพย์สินอีกด้วย เช่น ขโมยขึ้นบ้าน เป็นต้น

ประกันภัยบ้านทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รับประกัน หรือธนาคารแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ผู้เอาประกันควรอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนการทำประกันภัย

ทุนประกันภัยบ้าน ควรซื้อเท่าไร

การซื้อประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ หรือคอนโด จะมีราคากลางมาตรฐานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คอยกำกับดูแล เพื่อไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำทางด้านราคาของผู้รับประกันแต่ละราย  ซึ่งทุนประกันที่ควรทำ หรือวงเงินที่คุ้มครองนั้น ไม่ควรต่ำกว่า 70% ของมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน

ยกตัวอย่าง เช่น บ้านพร้อมที่ดิน มูลค่า 1,000,000 บาท ควรซื้อทุนประกันไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท หากในกรณีที่เกิดความเสียหายบางส่วนของบ้าน ก็จะได้รับเงินชดเชยเช่นเดียวกับทุนประกันเต็มมูลค่าที่ 700,000 บาทนั่นเอง แต่ถ้าทำทุนประกันต่ำกว่าที่กำหนด เช่น 600,000 บาท หรือ 60% ของมูลค่าทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหายบางส่วนของบ้าน และถูกประเมินความเสียหายในราคา 300,000 บาท คุณจะได้รับสินไหมทดแทนเพียง 60% ของราคาประเมินความเสียหาย หรือ 180,000 บาทเท่านั้น การเลือกซื้อทุนประกันที่เหมาะสมจึงควรซื้อให้ครอบคลุมความเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินดีที่สุด

ค่าเบี้ยประกันภัยบ้าน

ค่าเบี้ยประกันภัยบ้านจะขึ้นอยู่กับประเภทของที่อยู่อาศัย และอ้างอิงจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือตกแต่ง รวมถึงราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะถูกจำแนกออกมาเป็นอาคารไม้ และอาคารปูน บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว/บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โดยการชำระค่าเบี้ยประกันภัยบ้านจะชำระเป็นแบบรายปี แต่สามารถเลือกซื้อแบบราย 2 ปี หรือ 3 ปี ก็จะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้ด้วย ซึ่งทุนประกัน 1 ล้านบาท เบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-3,000 บาท ทุนประกัน 2 ล้านบาท เบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-5,000 บาท และทุนประกัน 3 ล้านบาท เบี้ยประกันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000-8,000 บาท เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการทำประกันภัยบ้านนั้น มีราคาที่ต้องจ่ายไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด นอกจากประกันภัยภาคบังคับแล้ว เป็นไปได้ควรซื้อประกันภัยบ้านในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันภัยคุ้มครองกรณีน้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภัยพิบัติต่างๆ ที่ไม่คาดคิด เป็นต้น เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุม ก็จะช่วยทำให้ผู้อยู่อาศัยอุ่นใจ และไม่แบกภาระคนเดียวหากเกิดภัยต่างๆ ขึ้นกับที่อยู่อาศัย

หากคุณกำลังมองหาบ้านหรือคอนโด อารียาขอนำเสนอโครงการบ้านและทาวน์โฮมโครงการใหม่ โซนบางนา,​ โซนรังสิตโซนเกษตร นวมินทร์โซนรามอิทราหทัยราษฎร์ และ โซนนนทบุรี สามารถเข้ามาชมโครงการบ้านที่น่าสนใจได้ ที่นี่ เพื่อการวางแผนซื้อประกันภัยบ้านในขั้นตอนถัดไป อารียาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณมีบ้านในแบบที่ชอบ และอุ่นใจไปพร้อมประกันภัยบ้านที่จะคอยคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่จะเกิดกับบ้านได้อย่างวางใจ