อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชวนครอบครัว Areeya Family ทิ้ง E-Waste อย่างถูกวิธี พร้อมเปิดจุด Drop off คลอบคลุม 7 แห่ง

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ชวนครอบครัว Areeya Familyทิ้ง E-Waste อย่างถูกวิธี โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย “กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย” กรมควบคุมมลพิษ (คพ ) ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคม ภาคเอกชนที่เป็น Brand Owner ขนาดใหญ่ และบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายและเอกชนต่างๆ

ล่าสุด บริษัทฯ ขานรับนโยบาย และ ได้เตรียมเปิดจุด Drop off ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และถังขยะอันตราย คลอบคลุม 7 แห่ง ในพื้นที่โครงการของอารียาฯ เพื่อรวบรวมของเสียอันตราย จากครอบครัว Areeya Family อาทิ สำนักงานใหญ่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), โซนบางนา, โซนรังสิต, โซนหทัยราษฎร์, โซนเกษตร-นวมินทร์, โซนบางบัวทอง-ราชพฤกษ์  และ โซนไทรน้อย รวมถึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะของเสียอันตรายผ่านช่องทางต่างของบริษัทฯ

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ในบทบาทของภาคธุรกิจอสังหาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วย ผลักดัน “หมู่บ้านปลอดขยะ” และปลูกฝังให้ครอบครัว Areeya Family แยกขยะอย่างถูกวิธี เราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความยั่งยืน เริ่มต้นได้จากที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นการ สนองนโยบายของบริษัทฯ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย “NET ZERO 2050” อย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ www.areeya.co.th, LINE @areeyahome หรือโทร.1797