สวนที่เราชอบ คือมุมพักผ่อนที่ช่วยชาร์จพลังให้เรา

 

ความสุขมีตัวตน คือ สวนที่เราชอบ คือมุมพักผ่อนที่ช่วยชาร์จพลังให้เรา