คู่มือการเอาตัวรอดจากโควิด-19

แม้คุณจะไม่อยากออกจากบ้านไปเสี่ยงโควิด-19 ที่ไหน แต่ปัจจัยในชีวิตและความจำเป็นบางอย่าง ก็ทำให้คุณต้องออกจากบ้านทุกวัน ขณะที่บางคนยังต้องพึ่งพาขนส่งสาธารณะในการเดินทาง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีก โดยเฉพาะใครที่ไม่สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้ เรามีคู่มือการเอาตัวรอดจากโควิด-19 มาแนะนำ ถ้าทำตามนี้ก็น่าจะลดโอกาสติดเชื้อไปได้เยอะทีเดียว

การเตรียมตัวก่อนออกจากบ้าน

 • เตรียมหน้ากากอนามัย จะเป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็ดี เลือกที่ใส่แล้วกระชับใบหน้า ครอบทั้งปากและจมูก
 • พกเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้เสมอ
 • กระดาษทิชชูต้องมีไว้ใช้ เผื่อเวลาปิดปากจาม-ไอ หรือใช้จับเมื่อต้องสัมผัสพื้นผิวต่างๆ ที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อโรคอยู่หรือไม่
 • หากเดินทางโดยรถส่วนตัวได้จะปลอดภัยที่สุด


ระหว่างเดินทางหรืออยู่นอกบ้าน

 • สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา และไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจมีเชื้อโรคติดอยู่
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้ได้มากที่สุด หรือหากเลี่ยงไม่ได้ ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัส หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัส โดยเฉพาะลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ มือจับประตู ราวบันได พวงมาลัยและเกียร์รถ
 • หากต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะ ให้พยายามสัมผัสพื้นผิวบนรถโดยสารให้น้อยที่สุด และเว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง 1-2 เมตร
 • ล้างมือหลังจับธนบัตร เหรียญหรือบัตรโดยสาร
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง
 • ล้างมือทันทีหลังลงจากรถโดยสาร และหลังจากถึงจุดหมายปลายทาง
 • มีสติอยู่เสมอ เพื่อยับยั้งตัวเองไม่ให้ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าระหว่างโดยสารบนรถหรือขับรถ


การใช้ชีวิตในที่ทำงานอย่างปลอดภัย

 • บันไดและลิฟต์ พยายามขึ้นบันได (จับราวบันไดเท่าที่จำเป็น) แทนการใช้ลิฟต์ หรือหากต้องใช้ลิฟต์ให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของจุดยืน เลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น และล้างมือทุกครั้งเมื่อออกจากลิฟต์
 • การรับประทานอาหาร 1.พยายามอย่าไปในช่วงที่คนแออัด ควรเว้นระยะเวลา  2.ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร  3.นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  4.ควรเลือกเป็นอาหารจานเดียว  5.กินอาหารปรุงสุก  6.หากเป็นไปได้ควรมีภาชนะส่วนตัว  7.เลือกร้านสะอาด ปรุงอาหารตามหลักสุขอนามัยที่ดี
 • ภายในออฟฟิศ  1.ทำความสะอาดโต๊ะและเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ  2.อุปกรณ์ เครื่องใช้หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดบ่อยๆ  3.หลังใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือจุดสัมผัสร่วมให้ล้างมือทุกครั้ง  4.นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  5.เปิดช่องระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู  6.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก เช่น การประชุม สัมมนา หากจำเป็นไม่ควรเกิน 50 คน โดยให้อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 • การใช้สุขา ล้างมือก่อนและหลังใช้งาน ปิดฝาชักโครกก่อนกด

หลังเลิกงาน ล้างมือก่อนเข้าบ้าน จากนั้นรีบเปลี่ยนชุดชำระล้างร่างกายให้สะอาด